ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Το εργαστήριο Πληροφορικής χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των μαθητών και  των τριών τάξεων του Γυμνασίου σε θέματα Πληροφορικής, στα πλαίσια του σχετικού μαθήματος.

Ανακαινίστηκε σαν χώρος το σχ. έτος 2009-2010 και ταυτόχρονα αντικαταστάθηκε ο παλιός εξοπλισμός με σύγχρονα, κατάλληλα για τις απαιτήσεις των καιρών μηχανήματα. Το εργαστήριο αποτελείται από 12 σταθμούς εργασίας, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο την ευθύνη του οποίου έχει ένας server. Επίσης, διαθέτει δικτυακό εξοπλισμό με τον οποίο διασφαλίζεται η πρόσβαση του στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με ADSL γραμμή. Τέλος, το εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας διαθέτει scanner και laser εκτυπωτή.

jpg